Dyfodol i Ddodrefn

Text Box:  Y Warws ddodrefn nid er elw

†††††

Lleihau gwastraff a dod ‚ dodrefn fforddiadwy iír gymuned

†††

† Lleihau gwastraff a dod ‚ dodrefn fforddiadwy iír gymuned