Dyfodol i Ddodrefn

Uned 2

37 Stryd yr Eglwys

Llangefni

Ynys Môn

LL77 7DU

 

' Ffôn 01248 724433

 

E-bost: futureforfurniture@outlook.com

 

Amseroedd Agor

 

Llun i Iau 9:00am - 5:00pm

Gwener 9:00am - 4:30pm

Sadwrn 10:30am - 2:30pm

Sul - Wedi cau

Gwyliau Banc - Wedi cau

Cysylltu â ni

Prif Swyddfa

 

Menter Môn

Neuadd y Dref

Sgwar Bulkeley

Llangefni

Ynys Môn

LL77 7LR

 

' 01248 725700

6 01248 725735

�Dyfodol i Ddodrefn

Text Box:  Y Warws ddodrefn nid er elw

Dyfodol i Ddodrefn