Rhoddi Dodrefn

A oes gennych ddodrefn sydd yn rhy dda i wastraffu? Mae Dyfodol I Ddodrefn yn cynnig gwasanaeth casglu dodrefn cyflym, effeithlon ac yn rhad ac am ddim i breswylwyr Ynys Mn (a rhannau o Wynedd) cyn belled ei fod yn cyrraedd y meini prawf iechyd a diogelwch canlynol: -

 Diogelwch - Rhaid cyrraedd safonau iechyd a diogelwch - rhaid bod ganddo label deunydd gwrthdan

 Glendid - Rhaid bod mewn cyflwr da a gln

 Ansawdd - A fydd yn ddefnyddiol i rywun arall?

Cofiwch, bydd eich rhoddion yn helpu ...

 I leihau'r nifer o wastraff sydd yn cael ei dirlenwi heb fod angen

 Lleihau effeithiau tlodi

 Teuluoedd i greu cartrefi brafiach

Dyfodol i Ddodrefn

Text Box:  Y Warws ddodrefn nid er elw

*Gwerthfawrogwn bob rhodd, ond dim ond eitemau a ystyrir i fod yn addas iw hailddefnyddio y gallwn eu derbyn.

I roddi dodrefn cysylltwch r warws ddodrefn ' 01248 724433